Jako tradičně začal průvod maškar na Kratochvíli i když teplota -4° některé odradil - Ostatky 2005