I mezi chráněnky z kláštera zavítaly maškary - Ostatky 2005