I starosta obce pan Novák nás vřele uvítal - Ostatky 2005