Medvěd Voznica se snažil vykoupat Čendy Havelky v potoce,ale nakonec od toho upustil - Ostatky 2005